Instal·lacions elèctriques a Nou Barris, MIRACINAS, disposem de personal qualificat per a realitzar, reparar i assessorar tota mena d’instal·lacions elèctriques, utilitzant material homologat i de qualitat, tal com exigeix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, destaquem els següents serveis:
  • Instal·lacions i manteniments domèstics i industrials
  • Enllumenats
  • Automatitzacions
  • Estudis energètics
  • Domòtica
  • Enllumenats emergències
  • Legalitzacions instal·lacions elèctriques
  • Actualització instal·lacions elèctriques d’edificis per la seva legalització