Instal·lacions a Nou Barris, MIRACINAS, des del 1968 som instal·ladors d’aigua, gas i electricitat, tant industrials com domèstiques.
També realitzem reformes de banys i cuines.

Instal·lacions a Nou Barris, MIRACINAS, disposem de tota la documentació i carnets reglamentaris d’aigua, baixa tensió.
Categoria especialista, EG-II instal·lacions i manteniment d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.