Instal·lacions a Nou Barris, MIRACINAS, disposem de tota la documentació i carnets reglamentaris d’aigua, baixa tensió.
Categoria especialista, EG-II instal·lacions i manteniment d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

D’aquesta manera podem oferir als nostres clients els següents serveis de Llum, Gas i Aigua.